خداشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به ۴۰ پرسش کودکان و نوجوانان درباره خدا

«خداشناسی قرآنی کودکان» به ۴۰ پرسش مهم و اصلی مربوط به خدا پاسخ می دهد . از جمله: خدا چه رنگى است ؟ خدا کجاست ؟ آیا خدا هم شیرینى ...

ادامه مطلب