Showing 1–12 of 52 results

نمایش فیلتر ها
نمایش 9 24 36

زندگی پیامبر اسلام جنگ بدر تا رحلت

قیمت پشت جلد: 15,000 تومان
رسول خدا به خواندن سوره ی فتح پرداخت تا آن که به کعبه رسید.مسلمانان به دنبال پیامبر در حرکت بودند و تکبیر می گفتند.رسول الله پس از هفت بار گردیدن به گرد کعبه در جایگاهی که ابراهیم(ع) نماز خوانده بود ،به نماز ایستاد.آنگاه به سوی چاه زمزم رفت و وضو گرفت. مسلمانان گرداگرد او بودند و نمی گذاشتند قطره های آب وضوی پیامبر به زمین بریزد طوری که یکی از قریشیان با شگفتی گفت:«پادشاهی از این محبوب ترنه دیده و نه شنیده ایم» سپس رسول خدا عثمان پسر طلحه را خواست تا در کعبه را بگشاید.

زندگی پیامبر اسلام از تولّد تا تشکیل حکومت اسلامی

قیمت پشت جلد: 15,000 تومان
اندوه و ماتم بر وجود آمنه خیمه زد. همه ی نزدیکان نگران فرزندی بودند که او در راه داشت اما اندوه آمنه چندان نپایید.کم کم آرامش شگفتی در قلب خود احساس کرد.هر بار که به شکم خود دست می کشید،شادی شگفت انگیزی در او پدیدار می شد.هاتفان غیبی به او مژده ها می دادند.یک شب در حالت خواب و بیداری هاتفی به او ندا داد:«فرزندی که در شکم داری سرور بزرگ این امت است.»یک بار هم صدایی شنید که می گفت:«فرزندی که در شکم داری سرور آفریدگان است،نامش را محمد بگذار.»

مجموعه زندگی پیامبران درقرآن

قیمت پشت جلد: 15,000 تومان
هرگاه حواریون تشنه یا گرسنه می شدند،به عیسی می گفتند:«ای روح خدا گرسنه و تشنه ایم» عیسی دست بر زمین می کشید و برای هریک دو قرص نان و ظرفی آب برمی داشت .روزی حواریون پرسیدند :«ای پیامبر خدا! چه کسی از بین ما برتر است ؟»عیسی گفت:آن که از دسترنج خود می خورد.از آن پس حواریون به سراغ کار رفتند.

حضرت محمد(ص)

قیمت پشت جلد: 12,000 تومان

مجموعه ستاره های دوست داشتنی کتاب هایی دوست داشتنی اند.قصه جذاب و تصویرهای درخشان و زیبا ،کتابی به وجود آورده اندکه همچون آیینه هایی ،مهربانی معصومان عزیز را بازتاب می دهد.این قصه ها سرشار از احترام به انسان،طبیعت و خوبی ها هستند.کودکان با خواندن آن ها هم لذت می برند و هم زیباتر زیستن را یاد می گیرند.این کتاب آیینه ی بخشی از زندگی حضرت محمد است.

چرا نباید اسراف کنیم؟و ۴ سوال دیگر

قیمت پشت جلد: 4,000 تومان
مجموعه ی محّمد (ص)مثل گل بود ، اثری برای آموزش سبک زندگی پیامبر(ص) به کودکان است.این مجموعه،هر چهار حوزه ی ارتباط باخدا ، ارتباط باخود،ارتباط با خَلق(مردم) و ارتباط با خلقت را شامل می شود و چهل محور اصلی در سبک زندگی را با کودکان در میان می گذارد. ساختار اثر حاضر به گونه ای طرّاحی شده که کودکان ،حضور پیامبر(ص)را در زندگی عادی خود حس کنند و به راحتی بتوانند از آن حضرت الگو بگیرند. گفتنی است که کتاب محمّد(ص) مثل گل بود،علاوه برآموزش سبک زندگی پیامبر(ص) ،به رشد تفکّرکودکان و پرورش هوش اخلاقی آنان نیز کمک می کند این مجموعه ی ارزنده،حاصل تلاش حجة الاسلام حیدری ابهری است که در زمینه ی آموزش مفاهیم دینی به کودکان و نوجوانان ، آثار فراوانی از او انتشار یافته است.

چرا باید به پدر و مادر خود نیکی کنیم؟و ۴ سوال دیگر

قیمت پشت جلد: 4,500 تومان
مجموعه ی محّمد (ص)مثل گل بود ، اثری برای آموزش سبک زندگی پیامبر(ص) به کودکان است.این مجموعه،هر چهار حوزه ی ارتباط باخدا ، ارتباط باخود،ارتباط با خَلق(مردم) و ارتباط با خلقت را شامل می شود و چهل محور اصلی در سبک زندگی را با کودکان در میان می گذارد. ساختار اثر حاضر به گونه ای طرّاحی شده که کودکان ،حضور پیامبر(ص)را در زندگی عادی خود حس کنند و به راحتی بتوانند از آن حضرت الگو بگیرند. گفتنی است که کتاب محمّد(ص) مثل گل بود،علاوه برآموزش سبک زندگی پیامبر(ص) ،به رشد تفکّرکودکان و پرورش هوش اخلاقی آنان نیز کمک می کند این مجموعه ی ارزنده،حاصل تلاش حجة الاسلام حیدری ابهری است که در زمینه ی آموزش مفاهیم دینی به کودکان و نوجوانان ، آثار فراوانی از او انتشار یافته است.

چرا نباید دروغ بگوییم ؟ و ۴ سوال دیگر

قیمت پشت جلد: 4,000 تومان
مجموعه ی محّمد (ص)مثل گل بود ، اثری برای آموزش سبک زندگی پیامبر(ص) به کودکان است.این مجموعه،هر چهار حوزه ی ارتباط باخدا ، ارتباط باخود،ارتباط با خَلق(مردم) و ارتباط با خلقت را شامل می شود و چهل محور اصلی در سبک زندگی را با کودکان در میان می گذارد. ساختار اثر حاضر به گونه ای طرّاحی شده که کودکان ،حضور پیامبر(ص)را در زندگی عادی خود حس کنند و به راحتی بتوانند از آن حضرت الگو بگیرند. گفتنی است که کتاب محمّد(ص) مثل گل بود،علاوه برآموزش سبک زندگی پیامبر(ص) ،به رشد تفکّرکودکان و پرورش هوش اخلاقی آنان نیز کمک می کند این مجموعه ی ارزنده،حاصل تلاش حجة الاسلام حیدری ابهری است که در زمینه ی آموزش مفاهیم دینی به کودکان و نوجوانان ، آثار فراوانی از او انتشار یافته است.

چرا باید به دیگران سلام کنیم ؟ و ۴ سوال دیگر

قیمت پشت جلد: 4,500 تومان
مجموعه ی محّمد (ص)مثل گل بود ، اثری برای آموزش سبک زندگی پیامبر(ص) به کودکان است.این مجموعه،هر چهار حوزه ی ارتباط باخدا ، ارتباط باخود،ارتباط با خَلق(مردم) و ارتباط با خلقت را شامل می شود و چهل محور اصلی در سبک زندگی را با کودکان در میان می گذارد. ساختار اثر حاضر به گونه ای طرّاحی شده که کودکان ،حضور پیامبر(ص)را در زندگی عادی خود حس کنند و به راحتی بتوانند از آن حضرت الگو بگیرند. گفتنی است که کتاب محمّد(ص) مثل گل بود،علاوه برآموزش سبک زندگی پیامبر(ص) ،به رشد تفکّرکودکان و پرورش هوش اخلاقی آنان نیز کمک می کند این مجموعه ی ارزنده،حاصل تلاش حجة الاسلام حیدری ابهری است که در زمینه ی آموزش مفاهیم دینی به کودکان و نوجوانان ، آثار فراوانی از او انتشار یافته است.

چرا نبایدعجله کنیم؟ و ۴ سوال دیگر

قیمت پشت جلد: 4,500 تومان
مجموعه ی محّمد (ص)مثل گل بود ، اثری برای آموزش سبک زندگی پیامبر(ص) به کودکان است.این مجموعه،هر چهار حوزه ی ارتباط باخدا ، ارتباط باخود،ارتباط با خَلق(مردم) و ارتباط با خلقت را شامل می شود و چهل محور اصلی در سبک زندگی را با کودکان در میان می گذارد. ساختار اثر حاضر به گونه ای طرّاحی شده که کودکان ،حضور پیامبر(ص)را در زندگی عادی خود حس کنند و به راحتی بتوانند از آن حضرت الگو بگیرند. گفتنی است که کتاب محمّد(ص) مثل گل بود،علاوه برآموزش سبک زندگی پیامبر(ص) ،به رشد تفکّرکودکان و پرورش هوش اخلاقی آنان نیز کمک می کند این مجموعه ی ارزنده،حاصل تلاش حجة الاسلام حیدری ابهری است که در زمینه ی آموزش مفاهیم دینی به کودکان و نوجوانان ، آثار فراوانی از او انتشار یافته است.

چرا باید مسواک بزنیم ؟ و ۴ سوال دیگر

قیمت پشت جلد: 4,500 تومان
مجموعه ی محّمد (ص)مثل گل بود ، اثری برای آموزش سبک زندگی پیامبر(ص) به کودکان است.این مجموعه،هر چهار حوزه ی ارتباط باخدا ، ارتباط باخود،ارتباط با خَلق(مردم) و ارتباط با خلقت را شامل می شود و چهل محور اصلی در سبک زندگی را با کودکان در میان می گذارد. ساختار اثر حاضر به گونه ای طرّاحی شده که کودکان ،حضور پیامبر(ص)را در زندگی عادی خود حس کنند و به راحتی بتوانند از آن حضرت الگو بگیرند. گفتنی است که کتاب محمّد(ص) مثل گل بود،علاوه برآموزش سبک زندگی پیامبر(ص) ،به رشد تفکّرکودکان و پرورش هوش اخلاقی آنان نیز کمک می کند این مجموعه ی ارزنده،حاصل تلاش حجة الاسلام حیدری ابهری است که در زمینه ی آموزش مفاهیم دینی به کودکان و نوجوانان ، آثار فراوانی از او انتشار یافته است.

چرا باید بسم الله بگوییم ؟ و ۴ سوال دیگر

قیمت پشت جلد: 4,000 تومان
مجموعه ی محّمد (ص)مثل گل بود ، اثری برای آموزش سبک زندگی پیامبر(ص) به کودکان است.این مجموعه،هر چهار حوزه ی ارتباط باخدا ، ارتباط باخود،ارتباط با خَلق(مردم) و ارتباط با خلقت را شامل می شود و چهل محور اصلی در سبک زندگی را با کودکان در میان می گذارد. ساختار اثر حاضر به گونه ای طرّاحی شده که کودکان ،حضور پیامبر(ص)را در زندگی عادی خود حس کنند و به راحتی بتوانند از آن حضرت الگو بگیرند. گفتنی است که کتاب محمّد(ص) مثل گل بود،علاوه برآموزش سبک زندگی پیامبر(ص) ،به رشد تفکّرکودکان و پرورش هوش اخلاقی آنان نیز کمک می کند این مجموعه ی ارزنده،حاصل تلاش حجة الاسلام حیدری ابهری است که در زمینه ی آموزش مفاهیم دینی به کودکان و نوجوانان ، آثار فراوانی از او انتشار یافته است.

دایره المعارف پیامبران

قیمت پشت جلد: 22,000 تومان
آدم و همسرش،حوّا،خود را بر روی زمین در بیابانی خشک و بی آب و علف دیدند.آم ها زندگی روی زمین را بلد نبودند.زندگی روی زمین مشکلاتی داشت.خیلی پشیمان بودند.آدم چهل شب گریه کرد و مشغول راز و نیاز باخدا شد.بالاخره جبرئیل نازل شد و گفت: «مگر خدا تورا نیافرید و از روح خود در تو ندمید؟وبه فرشتگان نگفت به تو سجده کنند؟چرا آن طور که خدا دستور داده بود،عمل نکردی و به آن درخت نزدیک شد؟» آدم پاسخ داد: «ماگول شیطان را خوردیم.او قسم خورد خیر ما را می خواهد.او مارا فریب داد.ما از کار خود پشیمانیم و توبه می کنیم.» جبرئیل گفت: « خداوند توبه شما را قبول کرده است.تو برگزیده ی خدا و خلیفه او بر روی زمین هستی.»
ردیف نام کتاب نام نویسنده مترجم سال چاپ شابک قیمت