مشاهده همه 9 نتیجه

نمایش فیلتر ها
نمایش 9 24 36

مجموعه حامد احساس می کند چه وقت ؟چگونه؟ راه حل؟

قیمت پشت جلد: 48,000 تومان
این مجموعه تلاش دارد که کودکان را با احساسات مختلف خود آشنا کند.در هر جلد به یک احساس پرداخته شده است .علاوه بر شناخت احساسات،به کودک می آموزد که چگونه احساس منفی را کنترل و اصلاح کند .

حامد احساس تنهایی می کند.چه وقت؟چگونه؟راه حل؟

قیمت پشت جلد: 5,000 تومان
این مجموعه تلاش دارد که کودکان را با احساسات مختلف خود آشنا کند.در هر جلد به یک احساس پرداخته شده است .علاوه بر شناخت احساسات،به کودک می آموزد که چگونه احساس منفی را کنترل و اصلاح کند .

حامد احساس نگرانی می کند.چه وقت؟چگونه؟راه حل؟

قیمت پشت جلد: 5,000 تومان
این مجموعه تلاش دارد که کودکان را با احساسات مختلف خود آشنا کند.در هر جلد به یک احساس پرداخته شده است .علاوه بر شناخت احساسات،به کودک می آموزد که چگونه احساس منفی را کنترل و اصلاح کند .

حامد احساس عصبانیت می کند.چه وقت؟چگونه؟راه حل؟

قیمت پشت جلد: 5,000 تومان
این مجموعه تلاش دارد که کودکان را با احساسات مختلف خود آشنا کند.در هر جلد به یک احساس پرداخته شده است .علاوه بر شناخت احساسات،به کودک می آموزد که چگونه احساس منفی را کنترل و اصلاح کند .

حامد احساس بی حوصلگی می کند.چه وقت؟چگونه؟راه حل؟

قیمت پشت جلد: 5,000 تومان
این مجموعه تلاش دارد که کودکان را با احساسات مختلف خود آشنا کند.در هر جلد به یک احساس پرداخته شده است .علاوه بر شناخت احساسات،به کودک می آموزد که چگونه احساس منفی را کنترل و اصلاح کند .

حامد احساس خوشحالی می کند.چه وقت؟چگونه؟راه حل؟

قیمت پشت جلد: 5,000 تومان
این مجموعه تلاش دارد که کودکان را با احساسات مختلف خود آشنا کند.در هر جلد به یک احساس پرداخته شده است .علاوه بر شناخت احساسات،به کودک می آموزد که چگونه احساس منفی را کنترل و اصلاح کند .

حامد احساس ترس می کند.چه وقت؟چگونه؟راه حل؟

قیمت پشت جلد: 5,000 تومان
این مجموعه تلاش دارد که کودکان را با احساسات مختلف خود آشنا کند.در هر جلد به یک احساس پرداخته شده است .علاوه بر شناخت احساسات،به کودک می آموزد که چگونه احساس منفی را کنترل و اصلاح کند .

حامد احساس حسادت می کند.چه وقت؟چگونه؟راه حل؟

قیمت پشت جلد: 5,000 تومان
این مجموعه تلاش دارد که کودکان را با احساسات مختلف خود آشنا کند.در هر جلد به یک احساس پرداخته شده است .علاوه بر شناخت احساسات،به کودک می آموزد که چگونه احساس منفی را کنترل و اصلاح کند .

حامد احساس ناراحتی می کند.چه وقت؟چگونه؟راه حل؟

قیمت پشت جلد: 5,000 تومان
این مجموعه تلاش دارد که کودکان را با احساسات مختلف خود آشنا کند.در هر جلد به یک احساس پرداخته شده است .علاوه بر شناخت احساسات،به کودک می آموزد که چگونه احساس منفی را کنترل و اصلاح کند .
ردیف نام کتاب نام نویسنده مترجم سال چاپ شابک قیمت