نمایش 9 نتیحه

نمایش فیلتر ها
نمایش 9 24 36

الاغ قاضی

قیمت پشت جلد: 75,000 تومان
الاغ قاضی حکایتی کهن از بغداد،مهد قصه ها ،داستان ها و حکایات... سال پیش قاضی رفت تادست و رویش را بشوید.از آفتابه یک مشت آب ریخت توی دستش تا به صورتش بزند.یک دفعه الاغ را دید که داشت به طرز عجیبی ورجه ورجه می کرد.قاضی که حسابی تعجب کرده بودتا آمد به خودش بجنبد، الاغ بایک حرکت ، طنابش را کند و پرید توی آفتابه !...و این چنین داستان حکایت بوجود آمد...داستان را دنبال کن و لذت ببر ...

حسن پوست باقالی خور

قیمت پشت جلد: 8,000 تومان
حسن پوست باقالی خور حکایتی است کهن از بغداد ؛ شهر قصه و حکایت های کهن ... این حکایت دلنشین اهمیت عقل و اندیشه را به زیبای نشان می دهد.خواننده ی کتاب با کمک تصاویر زیبا و متن داستان ، ارزش بالای عقل و اندیشه را با ارتباط بین واقعیت و خیال پردازی، در مقابل مال و ثروت نشان می دهد...تاجایی که باعث خوشبختی قهرمان داستان می شود.

درخت آرزوها (۳)

قیمت پشت جلد: 8,500 تومان
اثری که پیش رو دارید مجموعه داستان های کهن ایرانی است که قصه های زیبا و کهن پارسی را همراه با تصاویری زیبا و چشم نواز تقدیم شما عزیزان نموده است. داستان هایی که هریک شامل نکاتی پندآموز و عبرت آموز است؛ امید که تفکر و تامل دراین قصه ها ،همواره کننده راه سعادت هریک ازما باشد.

قاضی دانا ومرد طمع کار (۵)

قیمت پشت جلد: 8,500 تومان
اثری که پیش رو دارید مجموعه داستان های کهن ایرانی است که قصه های زیبا و کهن پارسی را همراه با تصاویری زیبا و چشم نواز تقدیم شما عزیزان نموده است. داستان هایی که هریک شامل نکاتی پندآموز و عبرت آموز است؛ امید که تفکر و تامل دراین قصه ها ،همواره کننده راه سعادت هریک ازما باشد.

مردغریب ودزد نادان(۱)

قیمت پشت جلد: 8,500 تومان
اثری که پیش رو دارید مجموعه داستان های کهن ایرانی است که قصه های زیبا و کهن پارسی را همراه با تصاویری زیبا و چشم نواز تقدیم شما عزیزان نموده است. داستان هایی که هریک شامل نکاتی پندآموز و عبرت آموز است؛ امید که تفکر و تامل دراین قصه ها ،همواره کننده راه سعادت هریک ازما باشد.

شیرین تر ازشکر (فصل بهار)

قیمت پشت جلد: 7,000 تومان
آدم ها مثل مدادند. هر کدام با زندگی شان داستانی می نویسند، آن قدر که تمام شوند.آدم ها می روند. داستان ها می مانند.یکی شاد یکی غمگین یکی ساده یکی رنگی یکی تلخ یکی شیرین. ماهم داستانی داریم. اول اینکه مداد سفید نباشیم که با همه زیبایی ای که دارد، تنها و بی استفاده است و فقط می تواند توی سیاهی بنویسد نه سفیدی. یا هر چه بنویسد و بکشد پنهان است. حالا این ماییم و دنیایی از داستان های جورواجوری که این مدادها نوشته. چه خوب که این داستان ها را بخوانیم و بهترین آن ها را بنویسیم. منظورم رو نویسی نیست، نه! آن ها را بخوانیم خوب و بد و زشتش را ببینیم و داستان خودمان را بنویسیم. نمی دانم چه رنگی یا چه طعمی…..

شیرین تر ازشکر (فصل پاییز)

قیمت پشت جلد: 7,000 تومان
آدم ها مثل مدادند. هر کدام با زندگی شان داستانی می نویسند، آن قدر که تمام شوند.آدم ها می روند. داستان ها می مانند.یکی شاد یکی غمگین یکی ساده یکی رنگی یکی تلخ یکی شیرین. ماهم داستانی داریم. اول اینکه مداد سفید نباشیم که با همه زیبایی ای که دارد، تنها و بی استفاده است و فقط می تواند توی سیاهی بنویسد نه سفیدی. یا هر چه بنویسد و بکشد پنهان است. حالا این ماییم و دنیایی از داستان های جورواجوری که این مدادها نوشته. چه خوب که این داستان ها را بخوانیم و بهترین آن ها را بنویسیم. منظورم رو نویسی نیست، نه! آن ها را بخوانیم خوب و بد و زشتش را ببینیم و داستان خودمان را بنویسیم. نمی دانم چه رنگی یا چه طعمی…..

شیرین تر ازشکر (فصل تابستان)

قیمت پشت جلد: 7,000 تومان
آدم ها مثل مدادند. هر کدام با زندگی شان داستانی می نویسند، آن قدر که تمام شوند.آدم ها می روند. داستان ها می مانند.یکی شاد یکی غمگین یکی ساده یکی رنگی یکی تلخ یکی شیرین. ماهم داستانی داریم. اول اینکه مداد سفید نباشیم که با همه زیبایی ای که دارد، تنها و بی استفاده است و فقط می تواند توی سیاهی بنویسد نه سفیدی. یا هر چه بنویسد و بکشد پنهان است. حالا این ماییم و دنیایی از داستان های جورواجوری که این مدادها نوشته. چه خوب که این داستان ها را بخوانیم و بهترین آن ها را بنویسیم. منظورم رو نویسی نیست، نه! آن ها را بخوانیم خوب و بد و زشتش را ببینیم و داستان خودمان را بنویسیم. نمی دانم چه رنگی یا چه طعمی…..

شیرین تر ازشکر (فصل زمستان)

قیمت پشت جلد: 7,000 تومان
آدم ها مثل مدادند. هر کدام با زندگی شان داستانی می نویسند، آن قدر که تمام شوند.آدم ها می روند. داستان ها می مانند.یکی شاد یکی غمگین یکی ساده یکی رنگی یکی تلخ یکی شیرین. ماهم داستانی داریم. اول اینکه مداد سفید نباشیم که با همه زیبایی ای که دارد، تنها و بی استفاده است و فقط می تواند توی سیاهی بنویسد نه سفیدی. یا هر چه بنویسد و بکشد پنهان است. حالا این ماییم و دنیایی از داستان های جورواجوری که این مدادها نوشته. چه خوب که این داستان ها را بخوانیم و بهترین آن ها را بنویسیم. منظورم رو نویسی نیست، نه! آن ها را بخوانیم خوب و بد و زشتش را ببینیم و داستان خودمان را بنویسیم. نمی دانم چه رنگی یا چه طعمی….