Showing 1–12 of 268 results

نمایش فیلتر ها
نمایش 9 24 36

یادتان به خیر،خانه های اجدادی!

قیمت پشت جلد: 17,500 تومان
خانه،اتاق خواب دارد؛ولی خوابگاه نیست.در خانه،غذا می پزند؛اما آشپزخانه نیست.مهمان در خانه رفت و آمد می کند؛ولی مسافرخانه نیست.در خانه،فیلم و سریال هم شاید ببینند؛اما سینما نیست.خانه در و دیوار دارد،اما فقط یک چهاردیواری نیست.پس خانه چیست؟ خانه محلٌ چشیدن آرامش است.در خانه،همه چیز باید دست به سینه،در خدمت آرامش خانواده باشد.از اعضای خانواده تا در و دیوار خانه،باید خدمت گزار آرامش باشند.آرامش پادشاه خانه است.کسی حق ندارد به تاج و تخت این پادشاه دست بزند.شورش علیه این پادشاه،جرمی نابخشودنی است.

بشقاب های سفره ی پشت باممان

قیمت پشت جلد: 15,000 تومان
قدیم ترها که بچه بودم،یادم هست گاهی مهمانی ها روی پشت بام خانه ها برپا می شد.به جای بشقاب های یک نفره،طبقی در مقابل چند نفر می گذاشتند و با مهر و محبت،دسته جمعی غذا می خوردند.آن روز،بزرگ ترها به ما کوچک ترها می گفتند،رزق ما از آسمان می آید.امروزهم پشت بام خانه هامان سفره شده ویک بشقاب برای همه می گذارند؛اما دیگر کسی در پشت بام غذا نمی خورد.باز هم غذایمان از آسمان می آید؛اما از راه این بشقاب سرازیر می شود.همه با هم می نشینند و با حرص و ولع ،غذای این بشقاب را می خورند.قدیم ترها غذا خوردنمان چیزی طول نمی کشید؛اما چرا غذای این بشقاب تمامی ندارد؟صبح تا شب،شب تا صبح.پس کی سیر می شویم؟؟

کلید روابط پایدار در زندگی زناشویی

قیمت پشت جلد: 11,000 تومان
بدون شک یکی از بزرگترین دغدغه های زوج های جوان چگونگی ارتقای میزان رضایت مندی یا حفظ آن در رابطه است.این کتاب به شما کمک خواهد کرد الگوهای ناکارآمد احتمالی در رابطه تان را که شما را اسیر خود کرده است،دریابید و از آن ها دوری کنید.

روش های حل تعارض در روابط همسران

قیمت پشت جلد: 18,000 تومان
زندگی زناشویی پر از لحظاتی است که زوجین برای رسیدن به تفاهم و شادی در زندگی یا برای حل و فصل سوء تفاهمات و تعارضات تلاش می کنند. زوج ها اغلب در تلاش مداوم هستند تا بتوانند از یک سو به نیازهای شخصی خود پاسخ دهند و از سوی دیگر برای حفظ شاکله زندگی مشترک و شادی و آرامش متقابل،به نحو موثری به نیازهای همسرشان پاسخگو باشند.

خانه آرام

قیمت پشت جلد: 13,000 تومان
زن سبب آرامش است و خانه با زنی که شوهر داری را نیکو می داند و مردی که وفادار و قدر دان همسرش است،آرام و آرامش بخش است.بنابراین خانه آرام خانه ای است که زوجین هر دو با شناخت وظایف و حقوق یکدیگر و عمل به آن ها در آرامش بخشی به خانواده تاثیر گذارند.چنین خانواده ای همیشه پایدار است.کتاب حاضر برای ساختن خانه ای آرام به تمام زوج های جویای موفقیت پیشنهاد می شود.سه ویژگی این کتاب عبارتند از:کاربردی و مختصر بودن آن در پرتوی احادیث پیامبر و امامان.

مدیریت روابط همسران و خانواده

قیمت پشت جلد: 15,000 تومان
با شکل گیری خانواده جدید،مسائل تازه ای پیش روی همسران و خانواده های آنان قرار می گیرد.برای مدیریت صحیح چرخه این ارتباطات ،لازم است همسران دو هدف را سر لوحه زندگی خویش قرار دهند:اول اینکه با شروع زندگی زناشویی بپذیرند از پدر و مادر خویش مستقل شده اند و بهتر است نقشه جدیدی برای زندگی خود ترسیم کنند،به حریم زناشویی و خانوادگی شان احترام بگذارند و آن را به رسمیت بشناسند.از سوی دیگر بپذیرند خانواده جدید نیازمند تعامل و دریافت کمک های عقلی،عاطفی و مالی خواهد بود و قطع ارتباط با خانواده ها یا برقراری ارتباطی ناصحیح این سقف جدید را با چالش روبرو می سازد.

ارتش رایانه ای و نوازش تازیانه ای

قیمت پشت جلد: 16,000 تومان
غفلت،فقط به این نیست که حواست از فرزندت پرت شود و او در میان همهمه ی جمعیت گم شود.گاهی در همان خانه که نشسته ای ،فرزندت بی آن که حتی یک قدم از تو فاصله بگیرد،گم می شود؛اما این بار در شلوغ بازار بازی هایی که اگر آغازش پیدا باشد ،معلوم نیست پایانش فرزندت را به کجا خواهد برد.حواس های پرت شده را باید جمع کرد.بچه های گم شده را باید پیدا کرد.باید به این همه غفلت،پایان دادوگرنه شاید این غفلت باشد که بر خوشی های ما مهر ابطال بکوبد.

بازی روی ابر خیال و کودکی های رو به زوال

قیمت پشت جلد: 19,000 تومان
اگر کاری نکند و یک جا بنشیند،همان کودکِ تو دل برو است که وقتی لبخند می زند،احساس می کنی با هر لحظه لبخندش می شود یک روز شادی کرد.اما وقتی هم نشین و هم سخنت می شود،ورق برمی گردد.دیگر در مقابلت یک کودک نمی بینی .کسی را می بینی که از بزرگی فقط قد و قامتش را ندارد.چیزهایی می داند که بزرگ ترها وقتی کوچک بودند،حتی از ذهنشان عبور هم نمی کرد.به قدری در بازی هایی که هدیه پدر و مادرش بوده !!نقش های جور و ناجور دیده و به اندازه ای خیالات هپروتی به جانش تزریق شده که دیگر صفای دوران کودکی را ندارد.او دیگر کودک نیست.

قاب سراب نشان و بیداری خواب نشان

قیمت پشت جلد: 24,000 تومان
آمد،بی آن که خبر دهد.خیلی قدرت طلب بود و خودخواه.این را وقتی فهمیدم که دیدم پیشانی خانه را از آنِ خود کرد تا همیشه چشم ها به سوی او باشد.هیچ کس از پر حرفی اش به ستوه نیامد.چنان در دل ها جای گرفت که اگر ساکت می نشست وخاموش همه منتظر به سخن آمدنش بودند.نمی خواهم نامش را تلویزیون بگذارم.نام این قاب را قبله ی خانه می گذارم و می گویم:از وقتی که آمده ،کودکم رو به سوی او نماز تربیتش را اقامه می کند.برای این که شرط انصاف را زیر پا نگذارم،باید بگویم قبله ی دل من هم مدت هاست رو به سوی این قاب چرخیده است.

بازی های عسلی و عسل های بدلی

قیمت پشت جلد: 15,000 تومان
بازی یکی از نیازهای حقیقی فرزندان ماست.این نیاز،مانند آزادی،یک نیاز حقیقی بوده،زیاده طلبی به شمار نمی آید.بسیاری از مشکلات تربیتی فرزندان ما،به دلیل عدم مدیریت صحیح در پاسخ گویی به نیاز بازی است.بازی مثل عسل،کام روح بچه را شیرین می کند.این شیرینی در صورتی می تواند شما را در تربیت فرزندانتان یاری کند که عسلِ بازی ،اصل باشد.اگر بازی های اصلی از عوامل رشد فرزندان است،بازی های تقلبی عامل تخریب روح و روان فرزندان ماست.امروز عسل های تقلبی زیاد شده است.باید بازی های اصلی را شناخت تا گرفتار بازی های تقلبی نشد.

پرنده های در قفس و کودکی های نارس

قیمت پشت جلد: 15,000 تومان
باید کودکی کرد تا بزرگ شد.بچه هایی که از بچگی کردن محروم می شوند،کودک می مانند.این کودکی های نارس،یکی از موانع بزرگ در مسیر تربیت فرزند است.پرنده های کوچک خانه ی ما، اگر آزاد نباشند،نمی توانند کودکی کنند.قفس با نوع آفرنش آنها سازگار نیست .آزادی بچه ها از تولد تا هفت سالگی،موجب تخلیه شیطنت و تبدیل شدن آن به سرمایه ای برای تربیت بهتر می شود،اما اگر این شیطنت،آزاد نشد،باید در انتظار تبدیل شدن آن به شرارت نشست.
ردیف نام کتاب نام نویسنده ناشر سال انتشار