# نام اثر نویسنده ناشر قیمت عملیات
حدیث‌خوانی روشمند مهدی غلامعلی قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
سلیمانی عزیز عالمه طهماسبی, لیلا موسوی, مهدی قربانی حماسه یاران قیمت پشت جلد: 22,000 تومان
کار فرهنگی باید جریان ساز باشد محمد باقر نادم شهید کاظمی قیمت پشت جلد: 22,000 تومان
طنین همت ابراهیم رستمی جمال قیمت پشت جلد: 19,000 تومان
سررسید سردار دل ها روایت فتح قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
حاج قاسم سلام مجید سانکهن روایت فتح قیمت پشت جلد: 37,000 تومان
سردار دل ها تقدیر قیمت پشت جلد: 15,000 تومان
اخلاق ربانی-شهوت شکم جنسی ازدواج و فواید آن حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی مصابیح الهدی قیمت پشت جلد: 12,000 تومان
سلوک عاشورایی-استقامت و پایداری حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی مصابیح الهدی قیمت پشت جلد: 18,000 تومان
سلوک عاشورایی-دین و دین داری حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی مصابیح الهدی قیمت پشت جلد: 16,000 تومان