طرح نذر و اهدای کتاب

  • آیا می‌دانید کودکان بسیاری از داشتن حتی یک کتاب غیر درسی محروم هستند؟
  • میشه گفت: به ما چه! وظیفه دولت است.
  • ولی باز من و تو هم میتوانیم کمی احساس وظیفه کنیم و گامی برداریم

این سایت به شما این امکان را میدهد که با هر مبلغی در اهدای کتاب به کودکان کار ، کودکان بد سرپرست بی سرپرست ، کودکان تحت پوشش بهزیستی ،کودکان تحت پوشش کمیته امداد و یا کتابخانه های مناطق محروم مشارکت داشته باشید.