برخی دایره‌المعارف‌ها زاویه جدی و خطرناکی با مبانی دینی دارند!

مدیر انتشارات جمال تصریح کرد: متاسفانه برخی دایره المعارف های موجود در کشور، زاویه جدی و خطرناکی با مبانی دینی دارند. به گزارش پای...

ادامه مطلب

انتشارات جمال چهار عنوان کتاب پر فروش را داشته است.

  به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری میزان، به گفته سبحانی نسب مدیر انتشارات جمال، کتاب‌های «خدایا اجازه»، «خداشناسی قرآنی ک...

ادامه مطلب