نشر جمال

تازه های نشر جمال

  مرغ های تو قشنگ ترند

  قیمت پشت جلد: ۵,۰۰۰ تومان
  مجموعه ی نقاشی های خدا اثری از حجت الاسلام غلامرضا حیدری ابهری در زمینه ی خداشناسی کودکان می باشد که برای آشنایی آنها با نعمت های خدا نوشته شده است. این مجموعه دارای ۵ جلد است :انارهای تو قشنگ ترند،درخت های تو قشنگ ترند،ستاره های تو قشنگ ترند،کوه های تو قشنگ ترند،مرغ های تو قشنگ ترند.

  کوه های تو قشنگ ترند

  قیمت پشت جلد: ۵,۰۰۰ تومان
  مجموعه ی نقاشی های خدا اثری از حجت الاسلام غلامرضا حیدری ابهری در زمینه ی خداشناسی کودکان می باشد که برای آشنایی آنها با نعمت های خدا نوشته شده است. این مجموعه دارای ۵ جلد است :انارهای تو قشنگ ترند،درخت های تو قشنگ ترند،ستاره های تو قشنگ ترند،کوه های تو قشنگ ترند،مرغ های تو قشنگ ترند.

  ستاره های تو قشنگ ترند

  قیمت پشت جلد: ۵,۰۰۰ تومان
  مجموعه ی نقاشی های خدا اثری از حجت الاسلام غلامرضا حیدری ابهری در زمینه ی خداشناسی کودکان می باشد که برای آشنایی آنها با نعمت های خدا نوشته شده است. این مجموعه دارای ۵ جلد است :انارهای تو قشنگ ترند،درخت های تو قشنگ ترند،ستاره های تو قشنگ ترند،کوه های تو قشنگ ترند،مرغ های تو قشنگ ترند.

  درخت های تو قشنگ ترند

  قیمت پشت جلد: ۵,۰۰۰ تومان
  مجموعه ی نقاشی های خدا اثری از حجت الاسلام غلامرضا حیدری ابهری در زمینه ی خداشناسی کودکان می باشد که برای آشنایی آنها با نعمت های خدا نوشته شده است. این مجموعه دارای ۵ جلد است :انارهای تو قشنگ ترند،درخت های تو قشنگ ترند،ستاره های تو قشنگ ترند،کوه های تو قشنگ ترند،مرغ های تو قشنگ ترند.

   مرغ های تو قشنگ ترند

   قیمت پشت جلد: ۵,۰۰۰ تومان
   مجموعه ی نقاشی های خدا اثری از حجت الاسلام غلامرضا حیدری ابهری در زمینه ی خداشناسی کودکان می باشد که برای آشنایی آنها با نعمت های خدا نوشته شده است. این مجموعه دارای ۵ جلد است :انارهای تو قشنگ ترند،درخت های تو قشنگ ترند،ستاره های تو قشنگ ترند،کوه های تو قشنگ ترند،مرغ های تو قشنگ ترند.

   کوه های تو قشنگ ترند

   قیمت پشت جلد: ۵,۰۰۰ تومان
   مجموعه ی نقاشی های خدا اثری از حجت الاسلام غلامرضا حیدری ابهری در زمینه ی خداشناسی کودکان می باشد که برای آشنایی آنها با نعمت های خدا نوشته شده است. این مجموعه دارای ۵ جلد است :انارهای تو قشنگ ترند،درخت های تو قشنگ ترند،ستاره های تو قشنگ ترند،کوه های تو قشنگ ترند،مرغ های تو قشنگ ترند.

   ستاره های تو قشنگ ترند

   قیمت پشت جلد: ۵,۰۰۰ تومان
   مجموعه ی نقاشی های خدا اثری از حجت الاسلام غلامرضا حیدری ابهری در زمینه ی خداشناسی کودکان می باشد که برای آشنایی آنها با نعمت های خدا نوشته شده است. این مجموعه دارای ۵ جلد است :انارهای تو قشنگ ترند،درخت های تو قشنگ ترند،ستاره های تو قشنگ ترند،کوه های تو قشنگ ترند،مرغ های تو قشنگ ترند.

   درخت های تو قشنگ ترند

   قیمت پشت جلد: ۵,۰۰۰ تومان
   مجموعه ی نقاشی های خدا اثری از حجت الاسلام غلامرضا حیدری ابهری در زمینه ی خداشناسی کودکان می باشد که برای آشنایی آنها با نعمت های خدا نوشته شده است. این مجموعه دارای ۵ جلد است :انارهای تو قشنگ ترند،درخت های تو قشنگ ترند،ستاره های تو قشنگ ترند،کوه های تو قشنگ ترند،مرغ های تو قشنگ ترند.

   انارهای تو قشنگ ترند

   قیمت پشت جلد: ۵,۰۰۰ تومان
   مجموعه ی نقاشی های خدا اثری از حجت الاسلام غلامرضا حیدری ابهری در زمینه ی خداشناسی کودکان می باشد که برای آشنایی آنها با نعمت های خدا نوشته شده است. این مجموعه دارای ۵ جلد است :انارهای تو قشنگ ترند،درخت های تو قشنگ ترند،ستاره های تو قشنگ ترند،کوه های تو قشنگ ترند،مرغ های تو قشنگ ترند.

   رنگ های من و خواهر کوچولو

   قیمت پشت جلد: ۴,۰۰۰ تومان
   مجموعه ترانه های من و خواهر جونم سروده خانم افسانه شعبان نژاد است .این مجموعه شعری با هدف آموزش روابط دوستانه میان خواهر - برادرها سروده شده که شامل چهار جلد است : ۱.اسباب بازی های من و خواهر کوچولو ۲.لباس های من و خواهر کوچولو ۳.خوراکی های من و خواهر کوچولو ۴.رنگ های من و خواهر کوچولو

   لباس های من و خواهر کوچولو

   قیمت پشت جلد: ۴,۰۰۰ تومان
   مجموعه ترانه های من و خواهر جونم سروده خانم افسانه شعبان نژاد است .این مجموعه شعری با هدف آموزش روابط دوستانه میان خواهر - برادرها سروده شده که شامل چهار جلد است : ۱.اسباب بازی های من و خواهر کوچولو ۲.لباس های من و خواهر کوچولو ۳.خوراکی های من و خواهر کوچولو ۴.رنگ های من و خواهر کوچولو

   خوراکی های من و خواهر کوچولو

   قیمت پشت جلد: ۴,۰۰۰ تومان
   مجموعه ترانه های من و خواهر جونم سروده خانم افسانه شعبان نژاد است .این مجموعه شعری با هدف آموزش روابط دوستانه میان خواهر - برادرها سروده شده که شامل چهار جلد است : ۱.اسباب بازی های من و خواهر کوچولو ۲.لباس های من و خواهر کوچولو ۳.خوراکی های من و خواهر کوچولو ۴.رنگ های من و خواهر کوچولو

   اسباب بازی های من و خواهر کوچولو

   قیمت پشت جلد: ۴,۰۰۰ تومان
   مجموعه ترانه های من و خواهر جونم سروده خانم افسانه شعبان نژاد است .این مجموعه شعری با هدف آموزش روابط دوستانه میان خواهر - برادرها سروده شده که شامل چهار جلد است : ۱.اسباب بازی های من و خواهر کوچولو ۲.لباس های من و خواهر کوچولو ۳.خوراکی های من و خواهر کوچولو ۴.رنگ های من و خواهر کوچولو

   من خیلی عصبانی ام

   قیمت پشت جلد: ۹,۰۰۰ تومان
   کتاب های wordless (بی نوشته) یکی از جدیدترین شیوه های آموزش و پرورش خلاقیت کودکان است. کتاب من خیلی عصبانی ام با نشان دادن پیامدهای کنترل نکردن خشم و حسادت نسبت به دیگران و همچنین نمایش زیبای بخشش و گذشت با ماجراهای جالب و دیدنی کودک را سرگرم می کند و ذهن اورا برای تولید یک داستان جذاب خیالی آماده می سازد.در حقیقت کتاب های بی نوشته به صورت هوشیارانه و عمدی خالی از نوشتار است تا کودکان تمرین خیال پردازی مثبت داشته باشند.

   مجموعه ۱۰جلدی به من بگو خدا کیست؟

   قیمت پشت جلد: ۲۰,۰۰۰ تومان
   مجموعه ۱۰ جلدی به من بگو خدا کیست ویژه کودکان ۶ تا ۱۲ سال و مناسب خواندن برای کودکان زیر ۶ سال می باشد.از جمله عناوین این کتاب خدا هرگز نمی میرد،خدا غذا می دهد و ...است.    

   مجموعه ۱۰جلدی به من بگو خدا کیست؟

   قیمت پشت جلد: ۷۰,۰۰۰ تومان
   مجموعه ۱۰ جلدی به من بگو خدا کیست ویژه کودکان ۶ تا ۱۲ سال و مناسب خواندن برای کودکان زیر ۶ سال می باشد.از جمله عناوین این کتاب خدا هرگز نمی میرد،خدا غذا می دهد و ...است.    
   نشر جمال

   تخفیف پائیزه نشر جمال

   %۲۰ تخفیف ویژه
   برای تمامی کتاب های نشر جمال

    

   کد تخفیف :

   Jamal9808
   درخواست کتاب عدم موجودی یا درخواستی

   درخواست کتاب

   تماس با ما

   قم خیابان دورشهر، کوچه ۱۸، فرعی اول سمت چپ، ساختمان جمال، پلاک ۳۹

   فرم درخواست کتاب نشر جمال

   محصولات جدید ، تخفیفات و قرعه کشی

   عضویت در خبــــرنامــــــه

   رونمایی ، مصاحبه ، اخبار تخصصی

   اخبار نشر جمال

   دوازدهمین دورهمی فعالان کودک و نوجوان

   حضور نشر جمال در دوازدهمین دورهمی فعالان حوزه کودک و نوجوان

   دوازدهمین دورهمی فعالان کودک و نوجوان، به میزبانی آکادمی هوش مالی، با حضور بیش از ۷۰ مجموعه فعال در حوزه کودک و نوجوان، در کمیسیون ملی ...

   ادامه مطلب

   نشر جمال

   حضورمدیر نشر جمال در برنامه شب روایت از شبکه چهار سیما

    «باسمه تعالی» به گزارش روابط عمومی شبکه ی چهار سیما علیرضا سبحانی نسب مهمان آخرین قسمت از فصل دوم «شب روایت» بود و از چالش های کت...

   ادامه مطلب

   نشر جمال

   اعطای لوح تقدیر جهت حضور موفق در نمایشگاه کتاب باکو۲۰۱۹

   «بسمه تعالی» ششمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب باکو با شرکت رایزنی فرهنگی و موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران و همچنین ۱۲۵ ناشر از  کش...

   ادامه مطلب